Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal: tel: 0267-342266 Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Útban…
Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened.
Ézs 41,10

Sokszor szoktam arról beszélni, hogy Isten nem fejezte be még a munkáját rajtunk. Még sokat kell fejlődnünk, még útban vagyunk a teljesség felé. Ez a tény egyszerre jelent két dolgot számunkra: egyfelől hogy Istennek még alakítgatnia kell bennünket, másfelől hogy nekem Isten ígéreteihez méltóan kell viselkednem. Mit jelent ez számomra?
Isten veled van! Ez az elsődleges üzenet. Amikor Isten Mózest elküldte a fáraóhoz, hogy népét elkérje az egyiptomi fogságból, akkor azt ígérte neki, hogy „én veled leszek”. Nem adott más ajándékot! (A kígyóvá változó pásztorbot csak az emberek szemében akart jel lenni, egyébre nem volt alkalmas…). De nem is kellett egyéb. Isten jelenléte jelentheti a különbséget életünk eseményei között. Ott van Ő, vagy nincs ott? Vele jársz, vagy egyedül – netalán mással? Legyen az ige-szolgálat vagy fárasztó kétkezi munka, betegség hordozása vagy öröm megosztása: Isten jelenléte a döntő ezekben. És akár jóban, akár rosszban van részed: Isten ezeket javadra adja, hogy fejlődj általuk. Dolgozik rajtad, formál, alakít, nevel. Hogy majd egyszer teljesen olyan légy, amilyennek Ő rendelt.
Így látom az előttünk álló imahetet, és egyébként minden istentiszteleti lehetőséget is. Isten ráhelyezett egy útra, amelyen fejlődve, tanulva alakulgatunk rendeltetésünk irányában. Hagyd tehát e napokban is, hogy Isten dolgozzon rajtad! Legyél nyitott előtte, készséges a hallásra, az elcsendesedésre. Törekedj, hogy megismerd magadat és Uradat, ismerd fel életed célját, szolgálatra való elhívásodat, és légy alkalmas az eszköz voltodra.
A másodlagos üzenet az mélyebben talál rezonanciára az emberben: viselkedjem Isten ígéreteihez méltóan! Sokszor látok félő, aggódó vagy éppen elcsüggedt keresztyént (sajnos sokszor akkor is, ha tükörbe nézek J). Pedig akivel Isten maga jár együtt, annak nincs semmilyen oka a félelemre!
Az imahét erre is kíván lehetőséget biztosítani: hogy olyan személyiséggé váljak, aki tudja, hogy őt Isten kíséri.
Légy tehát ember a talpadon! Oda menj, ahová Isten küld! Azt tedd, amit kér tőled! Ne félj, ne csüggedj, én vagyok Istened! Wellcome to the club! Isten hozott a szolgálattevők között!
Imádság. Sokszor csüggedek, sokszor érzem, hogy elfutnék bizonyos helyzetekből. Erőtlennek, fegyvertelennek érzem magam e világban. Jó, hogy te velem vagy – ezt ígéred. És tudom, hogy ez mindig így is marad. Add, hogy ezt sose feledjem el. Ámen.
Orbán Lajos lp.


Kovászna, 2019. január 20.

Vasárnapi alapige:
Saul pedig helyeselte az ő megölését.
ApCsel 8,1