Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
mobil: 0753-460493
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Angyalok a földön


Várva vártam az Urat, és ő hozzám hajolt, meghallgatta kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből. Sziklára állította lábamat, és megerősítette lépteimet. Új éneket adott a számba: Istenünk dicséretét. Zsolt 40,2-4

Bár keresztyén ünnep az advent, mégis az egész világ kiveszi részét az ünneplésből. Sokan nem is gondolnak Krisztusra, de a szentség szférájába kívánkoznak, örömet akarnak átélni, egy kicsit jobbnak lenni, mint máskor. Mindenkinek kell az ünnep, amikor a földi, megszokottan hétköznapi légkörébe emelkedettség, magasztosság költözik. Ilyenkor reméli magáról az ember, hogy tud több lenni önmagánál. De nekünk ez nem lehet elég, kedveseim!
Az advent nem attól szép és jó, mert a földi ember több, jobb, szebb akar lenni, hanem mert az emberi világba észlelhető módon belekeveredik a mennyei szeretet. Mint amikor kakaóport kavarunk egy pohár tejbe...
A pici gyermek sokszor emeli kezét apja felé: vegyél ölbe, elfáradtam! És az apa örömmel kapja el kicsije derekát és emeli fel magához, a felnőtt világ perspektívái közé. Ilyen számomra az advent! Régóta égbe emelt kezek érzik meg az isteni szeretet lehajolását, és szinte érzik az emelkedést egy más világ szférájába, ahol az Isten lehetőségei megszégyenítik a való világ korlátait, fájdalmait, félelmeit.
Voltál már ott? Mennél-e ismét? Hozzád hajol az Isten, ha te is akarod. Mintha adventben közelebb lenne a földi a mennyeihez, mint máskor… Csak te is akard! Ne másfele keresgélj…
Mert ha a találkozás megtörténik, és az élmény valódi lesz, akkor sok minden megváltozik. Sziklára állítja lábamat, megerősíti lépteimet… Többé nem leszel bizonytalan. Mert, bár legyenek nehézségeid, félni nem fogsz, mert tudod, hogy szeret Istened.
És ebben a szabadságban kész a lélek az örömre. Az új ének, vagy az új módon énekelt régi a megváltozott, a jóra fordult élet igazolása. Így csak az angyalok tudnak énekelni (akár legyen szárnyuk, akár nem)…
Jó volna, ha ez adventben Kovászna utcáin angyalok járnának!
Imádság. Köszönjük, hogy minden évben emlékeztetsz arra, hogy több is van, mint a földi. Hogy vannak az emberi gondolkodást meghaladó isteni lehetőségek. Hogy lehet még öröm az életben, mert Te hozzánk hajolsz. Ámen.
Orbán Lajos lp.

Kovászna, 2018. december 2.

Vasárnapi alapige:
Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem jut el hozzánk az igazság; világosságra várunk, de íme, sötétség van, fényességre, de íme, homályban járunk!
Ézs 59,9