Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
mobil: 0753-460493
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Érdekesség – a Refo500 margójára

… Ahogy a vasal élesítik a vasat, úgy élesíti egyik ember a másikat.
Péld 27,17

Egyszer azt kérdezték meg tőlem – már kovásznai lelkészkoromban, hogy biztos vagyok-e református hittanításaink igazságában? Vagy csak azért vagyok református, illetve református tanokat valló és hirdető lelkész (bár én inkább igét hirdetek, mint tanokat), mert beleszülettem a református egyházba?
Én hiszem az ige igazságát, valamint azt, hogy ismereteim szerint református egyházunk tanítása áll a ma létező keresztyén felekezetek közül a legközelebb a Biblia tanításához. (Bár azt is tudom, hogy az elmúlt évek-évszázadok a református vallás gyakorlatában is sok elferdülésnek lehettek tanúi).
Meg vagyok győződve afelől, hogy Isten kegyelme rendelte el a reformációt, és azt is tudom, hogy Isten engedte meg annak megmaradását is. Így hát: hiszem, hogy jó úton vagyunk!
Álljon itt egy rövid, anekdotaszerű érdekesség ezzel kapcsolatban:
Debrecenben a Fűvészkert és Múzeum utcák sarkán álló líciumfa történelmi nevezetességű botanikai ritkaság, kora mintegy 200 év. Az ördögcérnabokornak is nevezett növény se nem fű, se nem fa, országszerte nő. Az anekdota szerint itt vitatkozott Bálint pap Ambrosius mesterrel, kezében líciumágat tartva. A katolikus Ambrosius azt hangoztatta, hogy Kálvin tanaiból sohasem lesz vallás. „Abból akkor lesz vallás, amikor a lícium fává nő.” „Hát akkor fa lesz belőle” válaszolta Bálint pap, és a földbe szúrta a líciumágat. Az ágacska fává nőtt, ágaival befonta a lelkészlak vasrácsos ablakát – tartja a hagyomány, ám ennek történeti alapja nincs.
A líciumfát a nyáron családunkkal megcsodáltuk. J


Orbán Lajos lp.

Kovászna, 2017. október 31.

Vasárnapi alapige:
Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.
Lk 5,31-32