Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal: tel: 0267-342266 Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Szenvedés helyett örömet szerezz!

Böjtölhet-e a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. Mk 2,19

Böjtfőre készülve sokat foglalkoztatott az a gondolat, hogy hogyan és mivel okoz szenvedést a mai ember Jézusnak. Mert ugye azt a Heidelbergi Káté tanításából tudjuk, hogy Jézus nemcsak a kereszthalálát megelőző napon szenvedett, hanem földi élete ideje alatt az emberi világ korlátoltsága és tökéletlensége miatt gyakran járta meg a szenvedések mélységét. És azzal - gondolom - mindannyian egyetértünk, hogy sem a nyomorúsága sem tökéletlensége e földi életnek máig nem szűnt meg. Joggal feltételezem, hogy a mai ember is sokszor és sokképpen okoz szenvedést mennyei Urának.
A nagyhéten alaposan végigjártuk az Istennek és Krisztusnak szomorúságot okozó emberi élethelyzeteket, ebben az írásban más irányba szeretném fordítani az olvasó figyelmét. Meg vagyok győződve, hogy ha lehet másokat elszomorítani, akkor lehet örömöt is okozni! És ebből fakad az igazán jó kérdés: mikor szereztél örömet utoljára Jézusnak?
Sokat beszélünk ilyenkor a böjtről. Ha a böjt bizonyos értelemben önsanyargatást jelent, magunk megzabolázását, lemondást bizonyos kellemes dolgokról: akkor kimondhatom, hogy a böjt nem más, mint hogy szomorúságot okozunk magunknak azzal a céllal, hogy jobban Istenre figyelhessünk.
Ebben az írásban egy új típusú böjtöt szeretnék meghirdetni. Ne szomorúságot okozz magadnak, hanem örömet Krisztusnak. Szerezz örömet Krisztusnak minden nap! Legyen ez a böjti programod! Nem fogom én megmondani senkinek, hogyan… Találd meg a módját! Nők napján virágot viszünk a nőknek, lányoknak. Honnan tudod, hogy örül a virágnak? Esetleg melyik a kedvence? Mert ismered, mert időt töltesz vele…
Jézus veled van! Nem azt akarja, hogy szomorkodj, hanem hogy örvendj. Te sem akarhatod őt megbántani. Szerezz inkább Neki örömet! Ha pedig te nélküle akarsz örvendeni, akkor jó tudnod: ő szomorú, mert kifelejtetted őt örömedből, életedből. Ha így van, akkor jobb neked elszomorodni, sok mindent kárnak ítélni, ételekről, szórakozásról, kedvteléseidről lemondanod csak azért, hogy közelebb kerülj Hozzá.
Imádság. Segíts meg bennünket magunkba szállni, hogy megvizsgáljuk: vajon nem tettünk valamit rosszul eddig. Segíts megértenünk: te jobban értékeled azt, ha mi örömet szerzünk neked, minthogy külsőségekben kimerülő böjti szokásainkkal szomorúságot okozzunk saját magunknak. Ámen.
Orbán Lajos lelkipásztor


Kovászna, 2019. március 9.

Vasárnapi alapige:
Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, elmondta neki: Megtaláltuk a Messiást, és elvezette Jézushoz.
Jn 1,40-42