Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
mobil: 0753-460493
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Kit is hirdetsz te?

Én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.
Jn 1,34

Azt mondják a tapasztaltabbak, hogy kicsi gyermek, kicsi gond, nagy gyermek, nagy gond. Én az elmúlt napokban viszont gyermekeink növekedésének egyik előnyét éltem át. Éspedig azt, hogy már tudunk együtt igét olvasni (az eddigi közös imádságok mellett), sőt megfogalmazódnak gondolatok, kérdések, amelyek beszélgetéseket indítanak el, és így valósul meg a legigazibb és legegyszerűbb – ugyanakkor fontosságában felülmúlhatatlan – istentiszteleti forma: a családi istentisztelet.
Egyik este Keresztelő János mondata szegezte nekem a kérdést: te kit hirdetsz, lelkész barátom? Mert sokféle igehirdetés hangzik el templomi szószékeken, még többfélék a templomon kívüliek, de a kérdés mindig ugyanaz: Krisztust hirdeti-e életem, róla szólnak-e szavaim, rá mutatnak-e cselekedeteim? Sikerül-e ez nekem a vajnafalvi szószéken? Hát a rögzített prédikációk hangfelvételén? És a családban is?
A Júdea pusztájában sokakat megtérésre és megkeresztelkedésre indító János prédikációja éppen alázatában vált hitelessé. Az érdeklődők kérdésére „vallott és nem tagadott: én nem a Krisztus vagyok” (Jn 1,20). Nem akart többnek látszani, mint aki valójában volt: egy kiáltó szó. Az alázat nagy kincs a mai világban, de még sincs piaci értéke. Kinek is kellene?... Többet mutatunk magunkról, mint akik valójában vagyunk… Hadd lássa a Facebook ismeretségi kör, hogy hol nyaraltam, mekkora a házam, melyik vendéglőben ebédeltem azt a homárt, milyen csokis glazúr volt a desszertemen… Pedig jó volna néha őszinte embernek lenni: fáradt, megbántott, néha anyagi vagy egészségi gondokkal küzdő, nem tökéletes ember. Őszinte, egyszerű, nem túl-komplikált, szeretetre méltó, érző lélekkel élni.
Tudsz-e te ilyen lenni, testvér? Ahhoz, hogy ekkora alázattal élj, szükséged van valamire. Az igében azt mondja Keresztelő János: én láttam! Látta a Lelket Jézusra rászállni. Ezt követően már semmi kétsége sem maradt Isten nagyságáról és szeretetéről, de a saját kicsinységéről sem. Ahhoz, hogy azt mutasd magadról, aki valójában vagy, először látnod kell Istent és a Megváltót. És akkor megérted, egy fontos dolog van az életben: őszintén megállni Isten előtt.
Segített-e neked az evangelizációs hét? Láttad-e Istenedet az elmúlt napokban? Volt-e találkozásod vele? És ha igen, mit jelent ez neked? Gondolkozz el ezen!
Imádság. Uram, köszönök minden alkalmat, amikor bizonyosságát kapom a te jelenlétednek és szeretetednek. A veled való találkozás formáljon engem át, tegyen a helyemre. Hogy őszinte legyen életem, hiteles a keresztyénségem. Ámen.
Orbán Lajos lp.

Kovászna, 2018. március 31.

Vasárnapi alapige:
Ha pedig értenétek, mit jelent ez: Irgalmaságot akarok, nem áldozatot - nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek.
Mt 12,7