Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal: tel: 0267-342266 Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Lelki erő? – inkább: a Lélek ereje

„Az Én erőm erőtlenség által ér célhoz”. Legszívesebben azért
az én erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. 2Kor 12,9

Fáradt vagyok, nagyon! – mondta, amikor találkoztunk. És már arra is rájöttem, hogy ez nem az az állapot, amire ezelőtt két hónappal még azt mondtam, hogy a tavaszi fáradtság. Ez olyan valami, ami úgy néz ki, nem is fog megváltozni.
Egyre többen élnek így! És ez az állapot csak fanyar gyümölcsöket terem! Máskor, ha visszatekintettél a jól elvégzett munkára, megelégedve gondoltad: megérte. Ma: hullának érzed magad. Kiaszott a lelked, leszívták energiádat. Lemerülő akkuval haladsz előre, de terhet hordani már nem vagy képes, de értéket képviselni már nem tudsz! Nem tudsz példát mutatni, nem tudsz másokat bátorítani. Akkor meg miért?...
Sokáig gondoltam úgy, hogy nem engedhetem meg magamnak lelkészként (de egyébként keresztyénként sem), hogy ellankadjak. Milyen keresztyén az, aki teljesen kiürült? Mai válaszom: ALKALMAS. Teljes szívetekkel térjetek Istenhez – mondja Jóel próféta (2,12). Istennek nincs mit kezdenie szíved felével, de még 95%-val sem. Neki az egész kell! És amíg van saját erőd, addig nem is gondolod, hogy kell az Istenéből…
Ma úgy gondolom, hogy bevállalhatom: üres vagyok – teljesen. De ha mégis élek, ha mégis előre megyek, akkor az nem miattam van. Ebben biztos vagyok! Én már nem tudnék haladni.
Keresztyénként nem szégyen a saját erőd kudarca! Csak lemerülten elterülni, reménytelenül feladni: az volna a tévedés. Mert azért vagyok erőtlen, hogy Krisztus ereje legyen bennem. Ki- és lemerülésed lehet, hogy a te kudarcod, de Isten lehetősége. A nulláról fog összeszedni téged a Krisztus ereje.
Na ez a pünkösd! Amikor hullára hajszoltan, reménytelenül elterülve megérzed: isteni erő áll rendelkezésedre. Belemegy tagjaidba, felfrissíti elmédet, újradobogtatja lassuló szívedet – mint az ezékieli csontmezőn (Ez 37), és életre kelsz.
Azért kell tehát dicsekedned gyengeségeddel, hogy nyilvánvaló legyen: te feladtad! Te átadtad az életedet Istennek: kezdjen valamit vele… És akkor szabad útja van a Léleknek feléd, beléd… És utána pedig általad mások felé. Na ez a pünkösd!
Imádság. Segíts meg, Istenünk, kimerültségünkben nem túl későn észrevenni azt, hogy neked emberi gyengeségeinkkel is célod van. Lelked ereje által minden megváltozhat. Ez év pünkösdjében add nekünk ajándékba Lelkedet. Ámen.
Orbán Lajos lp.

Kovászna, 2019. április 20.

Vasárnapi alapige:
Mikor pedig kijöttek a papok a szentélyből, köd töltötte be az Úr házát.
1 Kir 8,10