Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
mobil: 0753-460493
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Intermezzo

… Hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom.
Lk 19,5

Megkezdődött az iskola, és ezzel együtt olyan naponként ismétlődő feladatok indultak újra életünkben, amelyek hirtelen kívánatossá tették a nyár, a vakáció nyugalmát. Családunkban (gondolom másokéban is J) felgyorsult az élet, órarendszerinti cselekedetek teszik egyhangúvá – ugyanakkor fárasztóvá a hétköznapokat. Nagy sebességgel pörög körülöttünk a világ, és – úgy gondolom – jó volna bevárni, amíg a lelkünk valahol utolér bennünket…
Jó alkalom az elcsendesedésre – írtam a facebook-on is meghirdetett egyetemes imahét plakátja mellé. Hitvalló őseinkkel együtt hiszem, hogy minél több feladat jut egy napra, annál több időt kell tölteni imádkozással, azaz lelkünk bevárásával. Hiányzik a lélek belőle – hallom egyre gyakrabban rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatban emberek megnyilvánulásaiból. Hát hogyne hiányozna, ha e rohanásban sohasem állunk meg törődni lelkünkkel csak egy pillanatra sem?!
Jön a názáreti próféta! Zákeus felállt a vámszedőasztaltól a hír hallatán. Elmegyek, megnézem – gondolta, - jól fog egy kicsit kiszellőztetni az agyamat. Igaza volt! Mindenkire ráfér egy kis szünet: egy órácska vasárnaponként a templomban, esetleg reggel vagy este egy-egy ötperces ima… És mivel az első sorokban már hely nem volt, és termete miatt úgysem láthatta volna a Mestert, - egy kis mozgás nekem sem árt – felmászott az előtte álló fára. Ma telve vannak a konditermek; fitneszről, egészséges életmódról, napi harminc perc mozgásról beszélnek a tévébeli reklámok is. Kell egy kis szünet a hétköznapok rohanó robotjától!
Igen. Csak Jézus nem egy rövid intermezzo az életedben. Neki az nem elég. De neked sem! Megáll a fa alatt a Mester, és felszól a bujkálónak: ma nálad kell megszállnom. Ne én legyek a tízperces szünet az életedben! Én nálad akarok maradni!
Utazzunk együtt! – mondja ma Jézus nekünk is. Életünk utazásában nemcsak a célok fontosak, hanem az is, hogy ki ül mellettünk a vonaton…
Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő énvelem. (Jel 3,20). Őszi imahét vagy evangelizációs hét: nevezzük bárhogy – szükségünk van megállni és elcsendesedni Isten mellett!
Imádság. Köszönöm Istenem az alkalmakat, amelyekben jelen vagy az ember számára, találkozásra készen. Segíts, hogy akarjak élni azokkal, mert a találkozásra, nekem van szükségem. Ámen.
Orbán Lajos lp.

Kovászna, 2017. szeptember 17.

Vasárnapi alapige:
Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.
Lk 5,31-32