Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
mobil: 0753-460493
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Drága Szentlélek, jöjj!
Az egyháznak (…) békessége volt, az Úr félelmében épültek és jártak, és a Szentlélek vigasztalása által számban gyarapodtak.
ApCsel 9,31

Ez évben kerek számokban beszélünk a reformációról. Az elmúlt ötszáz év szinte megerősíti létjogosultságát a protestáns egyházainknak, hisz fél évezreden keresztül megmaradni nem lehetett volna Isten segítsége nélkül. Csak azt remélem szívem mélyén, hogy a számok ünneplése nem felejteti el velünk, hogy hol van a lényeg!
A Biblia is beszél számokról, de hiszem, hogy csak azért, hogy lássuk a kontrasztot. Mert a mennybemenetelt követően a tanítványi közösség szép gyarapodásnak indult, és a tizenegy mellé sokan csatlakoztak. Mátyás apostollá választásának történetében már százhúszan vannak – és ha őszinték vagyunk, akkor háromszéki valóságunkban ez már számottevő létszámnak számítana. De mi ez a Lélek kitöltése utáni háromezerhez viszonyítva? Ez azonban nem kérdése a szentíróknak, hiszen sokkal fontosabb jellemzői vannak az egyháznak.
A mottóként előttünk álló igevers négy tulajdonságát mutatja meg az egyháznak: békesség, Isten félelmében való élet, Szentlélek általi vigasztalás és gyarapodás. Melyiket tapasztalta meg a kedves olvasó a közelmúlt gyülekezetei alkalmain a vajnafalvi közösségben? Tudom, hogy többet árulnának el erre a kérdésre elhangzó válaszok rólunk, mint azok a számok, amelyeket évenkénti jelentéseinkben leírunk, majd mások összesítnek.
Az első két tulajdonság – a békesség és az istenfélelem – találkozásról beszél. A gyülekezeti közösség a találkozásoknak színhelye. Itt lehetünk együtt hívő testvéreinkkel. Van-e öröm ezekben a találkozásokban? Vagy elakadunk az egymást bizalmatlanul szemlélő, irigykedő-ítélkező szinten. Az én életemben vannak olyan közösségek, ahol annyira jól érzem magam, biztonságban vagyok és feltöltődöm, hogy egyetlen alkalmat sem hagynék ki a találkozásokból. Ilyen a mi istentiszteleti közösségünk is, hogy alig várom a vasárnapot, mert együtt lehetünk? És ha egy ilyen közösség elősegíti az Istennel való találkozást is, akkor az együttlétekből istenfélelem fakad, hívő keresztyén élet.
Az igében elhangzó Szentlélek általi vigasztalás másképpen is fordítható. A vigasztalás görög szava a magához hívást is jelenti ugyanakkor. Ilyen értelemben a gyülekezeteink elmozdulása a Szentlélek hívó szava irányában történik. Mintha Jézust hallanánk: az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem (Jn 10,27). Ezek szerint közösségeink egyik elengedhetetlen tulajdonsága az isteni szó meghallása és annak követése. Kíváncsi-e a mai ember arra, amit Isten mond neki?
Mert a gyarapodás – a negyedik tulajdonsága a gyülekezetnek alapigénk szerint – Lélek által történik. És ez a gyarapodás az eredeti szöveg szerint (különösen a szenvedő igemód használata miatt) sokkal inkább teljessé tesz-ként fordítható. Gyülekezeteink tehát ezek szerint nem lufiként felnőtt, belül üres közösségek kell, hogy legyenek, mert a gyarapodás belső kiteljesedést jelent Szentlélek által.
Pünkösd, a Lélek kiáradásának ünnepe egyfelől tükör, amelyben közösségeink jelen állapotát mérhetjük le. Ugyanakkor azonban ajándék is: Lélek által Krisztus egyháza lehetünk.
Drága Szentlélek, jöjj, Vigasztalónak jöjj! Drága Szentlélek, jöjj, Vigasztalónak jöjj! Jöjj, és szabadíts meg, jöjj, és vigasztalj meg! Drága Szentlélek, jöjj, Vigasztalónak jöjj! (ifjúsági ének)
Orbán Lajos lp.

Kovászna, 2017. június 4.

Vasárnapi alapige:
Ekkor aztán magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok meg.
Lk 15,17