Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
mobil: 0753-460493
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Reményteljes várakozás?!

Heródes pedig nagyon megörült Jézusnak, mert már régóta szerette volna őt látni, mivel sokat hallott felőle, és remélte, hogy majd valami csodát tesz a szeme láttára. (…) Heródes katonáival együtt megvetően bánt vele…
Lk 23, 8.11

Meggyőződésem, hogy Jézus visszajövetele a világtörténelem egy bizonyos pillanatában meg fog történni – akár várják őt az akkor élők, akár nem. Ezzel együtt azonban azt is hiszem, hogy lesz a Jézus érkezésének olyan személyes oldala is, amely az egyes Jézust-váró ember életét a világtörténelem objektív idejétől független momentumában érinti meg. Ez azt jelenti, hogy a Krisztust váró keresztyénnek lesz (jobb esetben J) találkozása Urával még mielőtt az idők végén visszatér ítélni a világ felett.
Az ilyen személyes alkalomnak nincs – nem is lehet sablonja, nem lehet általános érvényű forgatókönyve. Ettől függetlenül azonban nem tévedek, ha megállapítom, hogy az ilyen találkozások közös jellemzője az, hogy a megtapasztalás ereje függ az ember ráhangolódásától, a benne élő vágytól, amellyel várja a személyes Megváltó érkezését.
Heródes is hallott már Jézusról, és már régóta szerette volna őt látni, de a földi király viselkedése egyből elárulja, hogy Jézust csodabogárnak tekinti, aki legfeljebb kíváncsi fogadtatást érdemel, de semmiképpen nem többet annál: netalán hódolatot, imádatot. Az, amiket eddig Jézusról hallott, csupán érdeklődését keltette fel, de szívét nem érintette meg. Ezért jegyzi meg róla az ige, hogy megvetően bánt vele.
Hiszem, hogy mindannyiunknak valamikor megadatik, hogy Jézus nagyon közel haladjon el az életünk előtt, és hogy személyes hozzáállásunkon múlik, hogy találkozunk-e vele, illetve az, hogy milyen lesz ez a találkozás. Azt is sejtem, hogy nem szemünkkel fogjuk látni, vagy fülünkkel hallani, sem nem értelmünk fogja befogni közellétének jeleit, hanem szívünk készségének lesz döntő szerepe a találkozás megélésében. Ha pedig a kíváncsian érdeklődő, de bezárt szívű Heródes büntetése a szótlan Mester, akkor a ma élő, Jézusra kevés figyelmet szentelő adventi egyház Isten elzárkózásának fájdalmas megélésében, kiúttalanul fogja eltölteni várakozásának idejét.
Az addig haragban levő Pilátus és Heródes azon a napon kibékültek egymással, de csak statisztái maradtak a világtörténelem legkimagaslóbb momentumának. Csak saját magamnak jegyzem meg (bár mindenki magáévá teheti e gondolatot): kár megelégedni a pótcselekedetek nyújtotta apró örömökkel, amikor az enyém lehet a legnagyobb ajándék! Marana tha. Bizony hamar eljövök. Ámen, jöjj, Uram, Jézus! (Jel 22,20).


Orbán Lajos lp.

Kovászna, 2017. december 2.

Vasárnapi alapige:
Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Légy éber, és erősítsd a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet az én Istenem előtt teljesnek.
Jel 3,1-2