Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal: tel: 0267-342266 Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Lehetetlen?!

A halál fájdalmait feloldva Isten feltámasztotta [Jézust], mivel lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. ApCsel 2,24

Gyermekként sokszor feszegettük a határainkat, próbálgattuk, hogy mit tudunk megtenni, és kerestük azt, ami már lehetetlen maradt számunkra. Az ilyen jellegű nagyon emberi próbálkozások eredménye, hogy mára már tudjuk: sok mindenre képes az ember, ha igazán odaszánja magát, de maradnak azért lehetetlenek is. Ezek emberi voltunkból fakadó képtelenségek általában (pl. nem tudunk átbújni a saját terpeszben levő két lábunk közt J). A többi lehetetlenségünk az emberfölötti erők korlátaiból fakad. Ilyen korlát számunkra a halál. Lehetetlen nekünk a földi haláltól megszabadulnunk: aki egyszer megszületett, annak meg is kell halnia.
Vagy legalábbis egy ideig ez így volt… Amíg Isten ezt másképpen nem gondolta. Már az Ószövetségben olvasunk olyanokról, akik nem haltak meg, például Énok, Illés. Őket Isten kivételes kegyelme emelte ki a halál markaiból. A Jézus feltámadását előre meghirdető próféciák viszont az Isten Szentjével kapcsolatban arról beszélnek, hogy lehetetlen neki a halál áldozatává válni. Egyszerűen azért, mert Isten a halálnál hatalmasabb.
Ezt hirdeti meg a húsvét, változást hozva azóta az emberiség kilátásaiba. A halál fölött áll Isten, neki is korlátokat szab meg a mindenható Úr. A halától való szabadulásunk már csak az igazi Úr választásának a kérdése… mert az Isten szentje nem marad a halál hatalma alatt!
Összegezzük tehát e tekintetben az emberi életet meghatározó lehetetlenségeket. 1. Lehetetlen elkerülni a halált annak, aki egyszer megszületett. 2. Az Isten Szentjének, szentjeinek lehetetlen a halálban maradni. 3. Ha ily nagy kegyelmet tanúsított irántunk Isten, lehetetlen nem hálával közeledni feléje.
Húsvét üzenete tehát: nem kell félned a haláltól, legyőzetett! Csak attól őrizkedj, hogy elmaradjon a hála életedből!
Imádság. Jézus feltámadása által megváltozott a világ végérvényesen. Azóta tudjuk: Ő él, mi is élni fogunk. Add, hogy lelkünk is megváltozzon! Bizalomban éljünk, félelem nélkül, és az irántad való hála határozza meg mindennapjainkat. Ámen.
Orbán Lajos lp.


Kovászna, 2019. április 20.

Vasárnapi alapige:
Az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz. (...) Erre fölkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint.
Jónás 3,1.3