Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal: tel: 0267-342266 Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Cserkészet

A cserkészet lelki vonatkozása

Azzal kezdeném, hogy én nem is vagyok cserkész, mégis elég sok közöm van a cserkészethez, hiszen támogatója vagyok a cserkészszövetségnek.
Első találkozásom igazi cserkészekkel valahol Amerikában történt. Egy konferencián vettem részt, onnan léptettek le programon kívül, hogy táborozó cserkészeket keressünk fel. Az impozáns sátrak maradtak meg az emlékezetemben meg a jókedv, amit ott tapasztaltam.
Az előző lakhelyemen történt, hogy a cserkészettel való foglalkozás újból felmerült. Akkor eszközt láttam benne arra nézve, hogy a gyermekeket összefogjam, az anyanyelvápolásra nagyobb hangsúlyt fektessek lévén, hogy szórványtelepülésen laktunk. A terv családi okokból nem valósulhatott meg, az ötlet viszont így visszatekintve sem tűnik rossznak.
Aztán átkerültünk egy olyan gyülekezetbe, ahol a cserkészetnek múltja van, és nem is kellett sokat győzködni bennünket, hogy ezt az ügyet felkaroljuk. Rövid időn belül két családtag tette le a cserkészfogadalmat, én meg megmaradtam támogatónak, beugrónak, ha éppen erre van szükség.
Mit látok én a cserkészetben, mint háttérmunkás?
Elsősorban azt, hogy nagy jellemformáló szerepe van. És ezt most egy kicsit részletezném is.
A cserkészmozgalom az Isten iránti szeretetet is vallja. Hogy a hitnek milyen sok köze van az egyén életének az alakulásában, hát ezt hivatásomnál fogva mindig követem, ezért erről sokat tudnék is beszélni. Most ide legfőképpen az tartozik, hogy kiemeljem: milyen nagy dolog, ha valahol az embert nem távolítják el Istentől, nem kerülik meg ezt a kérdést, nem láttatják úgy, mint idejét múltat. Nem, a cserkész azt tanulja, hogy imádkozni kell, mert van Isten, aki meghallgat.
A másik nagy érdeme a cserkészoktatásnak az, hogy a hazaszeretetet is beletáplálja a tagokba. A cserkész ismerkedik népe, szülőföldje történetével. Nálunk, Kovásznán nincs is olyan városi ünnepély, ahonnan a cserkészek kimaradnának. Sőt, magától értetődő már, hogy a magyar emlékművek megkoszorúrázásánál cserkészek tisztelegnek. Most legutóbb március 15-én került erre sor, nagy meglepetésemre egy ötödikes cserkész azonnal tollat ragadott, hogy nemzeti büszkeségét kifejezhesse.
A cserkész otthon érzi magát a természetben. Fel tudja fogni azt, hogy milyen szép a természet, ott meg lehet húzódni, ott sok minden felfedezésre vár. Nem kell azt szóvá tennem, hogy a virtuális világ előre tolakodásával szemben ez milyen csodálatos dolog: a szellemi, lelki egyensúlyt eredményezi ez a cserkésznél.
A cserkészoktatás ezen túl nagy hangsúlyt fektet a szolgálatra. Amire a cserkészt felszólítják, annak engedelmeskednie kell a megtett fogadalom alapján. Én emellett látom a készséget is, hogy valahol segítsen, valamiben részt vállaljon.
Most rátérnék arra, hogy mit nyújt még a cserkészet.
Elsősorban közösségélményt. A csoporthoz olyanok tartoznak, akik elfogadják egymást. Ismertem már olyan fiatalt, aki bevallotta, igyekszik alkalmazkodni, mert másképpen sehova sem tartozik. El merem mondani, hogy a későbbiekben ez a közösségélmény még jól foghat, amikor valakinek csapatmunkát kell végeznie az életben.
Lehetőséget nyújt a kirándulásra, táborozásra.
És azt is bátran állítom, hogy a cserkész az éltre is felkészülést nyer. Kialakul az évek során az a tartás, amely tiszteletet, becsületet szeret kapni, és amely így sokkal inkább alkalmas a komoly felnőttszerep betöltésére, mint például az, aki évekig komolytalakodásból, nagyzolásból próbál magának tőkét kovácsolni.
A cserkészmozgalom fontos támpontja az oktatás. Ez azonban más, mint az iskolai, mert élethűbb. A cserkészegyüttléteken az ismeret elsajátítása sokkal lazább körülmények között történik, mint az iskolában. Itt lehet játszva is tanulni.
De nemcsak fiatal cserkészeket látok magam körül, hanem időseket is. Ők még mindig büszkék cserkészvoltukra. Jelenlétükkel igazolják azt, hogy a cserkészet egy éltre szóló élmény lehet.

Orbán Judit
református lelkipásztor

 

 

Vasárnapi alapige:
Az én anyám és testvéreim azok, akik az Isten beszédét hallgatják és cselekszik.
Lk 8,21