Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal: tel: 0267-342266 Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Letölthető dokumentumok

Ez az oldal azok számára készült, akik használni akarják a gyülekezet által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat.

 

Adója 2%-t a következő nyomtatvány kitöltésével és leadásával adományozhatja gyülekezetünknek.

A presbiteri tisztújítás szükséges adatai elérhetőek itt. (jelszóval védett dokumentum).

Presbiteri gyűlés meghívója itt. (A gyűlés lejárta után nem elérhető!)

Gyülekezeti kirándulás tudnivalói itt.

A presbiteri (gondnok, főgondnok) esküje

Én N. N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten, hogy presbiteri (főgondnoki, gondnoki) tisztségemben, amelyre Isten akaratából ez a gyülekezet megválasztott, a mi Urunk Jézus Krisztusnak hűséges szolgája leszek. A fennálló egyházi törvényeknek és törvényes rendeleteknek minden teendőimben kész szívvel engedelmeskedem. A lelkipásztort és egyházunk munkásait egyházépítő és védő munkájukban minden erőmből támogatni szent kötelességemnek tartom. Ha emberi gyarlóságból akár az egyházi törvények, akár törvényes elöljáróim ellen valamivel vétenék, az egyházi fenyítéket alázatosan magamra veszem. Az általam igaznak ismert református vallást sem félelemből, sem adományért, sem semmi másért meg nem tagadom. Beszédemmel, minden munkásságommal, jó példámmal és egész életemmel Isten országa terjesztésére és anyaszentegyházunk építésére törekszem, naponként igyekezvén magam is, és hívogatva másokat is követni a Főt, a mi Urunk Jézus Krisztust. Isten engem úgy segéljen! Ámen.

 

Androidos mobil aplikáció: letölthető itt.

Iphone mobil aplikáció: letölthető itt. (nem működik)

Orbán Lajos lelkipásztor

 

Kovászna, 2015. március 14.

Vasárnapi alapige:
Az egész város kiment Jézus elé, és minelyt meglátták, kérték, hogy távozzék el határukból.
Mt 8,34