Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal: tel: 0267-342266 Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

A Kovászna-Vajnafala Református Egyházközség történetében nagy mérföldkő az 1997-es esztendő. Ennek az évnek július elsején osztották ketté hivatalosan is a város református lakosságát. Első önálló lelkipásztorai Bukovinszky Csáki Miklós és Bukovinszky Csáki Tünde.
A gyülekezeti életben azonnal érezhetővé vált a nagyobb odafigyelés a lelkipásztorok részéről. Több ünnepély is helyet kap a templomi istentiszteleteken. Ifjúsági csoport vesz részt kiránduláson, például Málnásfürdőn. Beindul az ún. Kisdávid napok sorozata, amely a gyermekevangélizációt szolgálja.
A 2000. esztendőben az imaterem és az iroda megépítéséhez lát hozzá a gyülekezet. Mindkettő nélkülözhetetlenné vált a gyülekezeti életben. Ezzel együtt a lelkészi lakást is megnövelik a gyülekezeti terem fölé kialakított szobákkal.
A következő évtől cserkészcsapat alakul, melynek a gyülekezet ad otthont, és lelkesen támogat.
A gyülekezeti életbe bevezetett újítások egyike az új énekeskönyv használata 2005-től kezdődően.
Havadtőy Sándor templomépítő lelkész előtt a gyülekezet kopjafaállítással tisztelgett 2007-ben.
A kővetkező évben a régi megrepedt harang helyett új harangot öntetett a gyülekezet. Ennek készítője Rácz Sándor marosvásárhelyi harangöntő mester. A költségekhez hozzájárult a gyülekezet közössége, a város lakossága, a kanadai Szotyori nővérek, a svájci testvérgyülekezet valamint a magyarországi testvérgyülekezetek: Nagykanizsa, Pápa és Csenger.
A templom felújítását követően 2010-ben Trianon-emlékművet állít a gyülekezet a templomkertbe, a parókiához pedig székely kapu készül.
Az időközben megürült lelkészi állásokat 2011 tavaszán meghívás alapján tölti be a gyülekezet. Így áll szolgálatba egy újabb lelkészházaspár: Orbán Lajos és Orbánné Hidi Judit.
A vajnafalvi gyülekezet hívogató közösség kíván lenni. Ezért különböző lelki igényeknek kívánunk megfelelni. Hangulatos nőszövetségi bibliaórákra hívjuk csütörtök délutánonként az asszonytestvéreket. A gyülekezet fiataljaira is igyekszünk odafigyelni, megláttatva velük azt, hogy helyük van a gyülekezeti életben. A gyermekeknek meghirdetett programok pedig kisebb-nagyobb sikerekkel járnak. A tapasztalat azt mutatja, nehéz valami újat meghonosítani. De ez még nem jelenti azt, hogy a próbálkozásokat feladjuk.
A gyülekezet kórusa több mint tíz éves múltra tekint vissza. A Hozsánna kamarakórus önkéntes vezetője Gyerő Katalin zenetanárnő.
Jelmondatunk: Mindent Isten dicsőségére műveljetek!(1Kor 10.31) Igen, még ennél is többet, mint amit eddig tettünk. Ekkor vagyunk igazi elhívottjai a mi Urunknak.

Orbán Judit lelkipásztor

 

Vasárnapi alapige:
Az én anyám és testvéreim azok, akik az Isten beszédét hallgatják és cselekszik.
Lk 8,21