Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal: tel: 0267-342266 Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Soron következő alkalmak

Délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor

Délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor
Presbiteri bibliaóraIdőpont: 18 óra.

 

Vasárnapi alapige:
Az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz. (...) Erre fölkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint.
Jónás 3,1.3