Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal: tel: 0267-342266 Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Soron következő alkalmak

Délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor

Délutáni istentiszteletek
Helyszín: gyülekezet terem.          Időpont: 19 óra.
Igét hirdetnek Orbán Judit és Orbán Lajos lelkipásztorok

Délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Orbán Judit lelkipásztor
Úrvacsora: Orbán Lajos lelkipásztor

Cserkész fogadalomtétel
Délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Bardocz Csaba lelkipásztor - Ikafalva

DÉLUTÁNI BIBLIAÓRA
Helyszín: gyülekezeti terem.         Időpont: 18 óra.
Igét hirdet Orbán Judit lelkipásztor

Délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Ruszka Sándor lelkipásztor

Vasárnapi alapige:
Hogy nem féltél fölemelni kezedet az ÚR fölkentjének elvesztésére?
2Sám 1,14