Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
mobil: 0753-460493
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Soron következő alkalmak

Délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor

Konfirmálók csendesnapja
Helyszín: Szentkatolna
Programfelelős: Orbán Lajos lelkipásztor

 

Délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Orbán Judit lelkipásztor

Délutáni istentiszteletek
Helyszín: gyülekezet terem.          Időpont: 18 óra.
Igét hirdetnek Orbán Judit és Orbán Lajos lelkipásztorok

Helyszín: templom.                       Időpont: 18 óra.
Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor

 

Délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Orbán Judit lelkipásztor
Konfirmáció (igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor)
Úrvacsora a konfirmáló ifjak számára

Délutáni istentiszteletek
Helyszín: gyülekezet terem.          Időpont: 18 óra.
Igét hirdetnek Orbán Judit és Orbán Lajos lelkipásztorok

Vasárnapi alapige:
"Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait".
Lk 11,1