Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
mobil: 0753-460493
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Soron következő alkalmak

Délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Orbán Judit lelkipásztor

Vasárnap délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                            Időpont: 11 óra.
Igét hirdet: Orbán Judit lelkipásztor
közreműködnek az ifisek és a gyermekek
Presbiteri bibliaóraIdőpont: 18 óra.

Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor

Vasárnap délelőtti istentisztelet
Helyszín: templom.                       Időpont: 11 óra.
Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor
Áhítat és keresztyén koncertIdőpont: 18 óra.
Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor
Közreműködik a szovátai Sószórók együttes

 

Vasárnapi alapige:
Amit hallottak, szíven találta őket, és azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
ApCsel 2,37