Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
mobil: 0753-460493
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Feltámadott az Úr bizonnyal!
Áldott húsvétot!


Az igazság órája
Tehát valóban király vagy? Jézus azt válaszolta: Te mondod, hogy én király vagyok.
Jn 18,37

Eljött az igazság órája. Jézus Pilátus előtt áll. Rabként megkötözve, a megvezetett gyűlölködő sokaság tekintetének súlya alatt. A láncok, amelyek kezét és lábát korlátozzák, az ellene lázított tömeg szorítása, a helytartó személyes jelenléte: mind azt akarják elhitetni vele (és velünk!), hogy ez Jézus életének utolsó napja. Ezért a vallatás is súlyos, komoly következményekkel járhat. Tehát valóban király vagy?”, kérdi Pilátus. Mintha azt mondaná: sokat hallottam rólad. Azt mondják, hatalmas vagy. Talán király is… Emlékszem, mekkora kavarodás volt akkor, amikor megszülettél: az egész Jeruzsálem háborgott. Azóta sok érdekes hírt hallottunk rólad itt Jeruzsálemben: csodákról, gyógyulásokról, halottak feltámadásáról, bölcs tanításokról. Mond: igaz-e az, amit rólad beszélnek az emberek? Igaz-e az, hogy király vagy?
De hát mi az igazság? Hogyan értenéd meg az igazságot, kedves Pilátus, ha még azt sem vagy képes felfogni, hogy az a Jézus, aki előtted áll, valóban nem a te rabod. És nem is az életének az utolsó napját éli! Semmit sem tudsz, kedves Pilátus. Ő nem fog válaszolni neked. Neki nem kell magyarázkodnia senki előtt. Ő nem attól lesz király, hogy annak nevezi magát… De: Királyod akkor lesz, amikor te nevezed őt annak!
És aznap király lett! Először a római századosnak. Aki ott állt a kereszt alatt a halál bekövetkeztekor. „Bizony, Isten fia volt ez!” Ezekkel a szavakkal kiáltotta ki személyes királyává. Aztán jött József, az arimátiai. Ő egy szót sem szólt: szavak nélkül tette királlyá, amikor eltemette őt tisztességesen. És jöttek a főpapok és farizeusok. Tisztelni nem tisztelték, és nem is hódoltak neki, de királyként elismerték: akkor, amikor a feltámadását akarták megakadályozni a sír őrzése és lepecsételése által.
És jöttek aztán sokan mások. Hódolók és tagadók, tanítványok és ellenségek. Szavakkal vagy szavak nélkül elismerték: Jézus király! Sőt: Isten fia. Az általa szerzett újszövetségnek – királyságának – kezdetét új időszámítással tisztelték meg. Mert Ő valóban király!
Mára már csak egy kérdés maradt: számodra is király Ő? Jól mondta Jézus Pilátusnak: királyod vagyok, ha annak mondasz engem.
Ha én valakit tisztelek, adok a véleményére. Ha valakit szeretek, vele akarok lenni.
Legyen ez a húsvét az igazság órája az életedben! Dönts! Mert Krisztus nélküled is Úr és Király. De te nélküle még szolga sem vagy!
Imádság. Uram, semmit sem ér a húsvét, ha csak másoknak vagy a királya. Semmit sem változtat az ünnep rajtam, ha csak másokért támadsz fel. Add, hogy királyommá tegyelek, és életemet neked rendeljem alá, hogy akár a földön, akár a mennyben szolgádként, barátodként, gyermekedként veled legyek. Ámen.
Orbán Lajos lp.

Kovászna, 2018. március 31.

Vasárnapi alapige:
Ebben az időben nem volt király Izráelben, azért mindenki azt tette, ami jónak tűnt neki a maga szemében.
Bir 21,25