Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
mobil: 0753-460493
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Bízzad Újra Életedet Krisztusra!

Isten oltalmában

Én adok a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.

Jel 21,6b

Azt sejtem, hogy az év folyamán kevesen veszik majd kézbe a Gyülekezeti tükröt, hogy újraolvassák a benne írottakat. Itt mégis az evangélikus Losungen 2018-as év igei mottóját kívánom az olvasó szívére helyezni – útravalóként az év vándorlásaihoz.
Van ebben az igében valami kedves következetesség, és ez ragadta meg figyelmemet. Éspedig az, hogy ebben a világban vannak szomjazók, de van élet vizének forrása is. Vannak szükségben levők, de mellettük élnek azok, akik szüntethetik a szükséget saját feleslegükből. Van hiány, de van pótlék is… Ezeknek találkozniuk kell, hogy a világon ne uralkodjék el az igazságtalanság. Legyen a 2018-as év a találkozások ideje. De nem a felületes találkozásoké, hanem a lélektől lélekig ható, mély, megértésen és elfogadáson alapuló igazi együttléteké. Hogy találjon a síró magának könnyeit letörölni tudó társra. Hogy az erőtlen mellé támaszként szegődjön az erős. Hogy a szegény hiányát kipótolja gazdagabb felebarátja. Hogy a szomjazó vizet, az éhező eledelt kapjon. Hogy testvéreivé szülessünk egymásnak a nyomorúság idejére.
De az élet vizének forrása számunkra elérhetetlen. Olyan nehéz eljutni a felebarát szívéhez… Mit tehetnénk mi? Én adok… mondja Isten. Mert az együttérzés, a törődés csapjait Istennek sikerül meglazítania bennünk csupán. Az egyik embertől az út a másikig Isten szeretetének kockaköveiből van összerakva. Ezért értsük meg: Isten nélkül nincsenek igazi találkozások. És nem is közeledhetünk egymáshoz úgy, hogy közben távolodunk Istentől. Legyen ez az év az Istenhez való közeledésünk éve. De nem a külső közeledésé… Mert nem az visz közelebb Istenhez, ha például többet járunk templomba vagy többet önkénteskedünk, mint eddig. Csak ha a szívünkben kerülünk közelebb Istenhez. Ha őszinte párbeszédekké válnak imádságaink, ha Istent dicsőítő énekléseink átmelegítik lelkünket, ha az ige fölé hajlásaink felszabadító istenélményeket nyújtanak: akkor kerülünk közelebb Istenünkhöz. És abban az állapotban máris közelebb vagyunk felebarátainkhoz is. Isten közelében a másik fájdalma nekünk is fáj, vesztesége bennünk is űrt hagy, erőtlensége bennünket is elgyengít.
És mindez ingyen van. Az együttérzés nem kerül pénzbe. Ha megosztunk valamit magunkból, nem leszünk szegényebbek… Az Isten közelségében történő igazi találkozások meggyógyítják közösségeinket, és lehetünk vonzó egyházzá, gyülekezetté.Orbán Lajos lp.

Kovászna, 2018. január 10.

Vasárnapi alapige:
"Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait".
Lk 11,1