Vasárnapi alapige:

2024. május 26.

Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint!

Gal 5,26

Moldvai festett templomoknál

Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

 
Főgondnok:
Kádár Gyula
 
Számadó gondnok:
Tronár Erzsébet

Szentlélek általi öröm...

Ezeket azért mondtam nektek, hogy az örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék. ” 

Jn 15,11 

Azért vagyunk a világon, hogy elvégezzük a ránk bízott feladatokat, hogy gyümölcstermő életünk legyen. Az ige azt fogalmazza meg azonban, hogy Isten ennél többet tartogat gyermekei számára: örvendező, boldog követőknek akar látni bennünket! Hogyan látod magad, testvérem? Örvendező arcú gyermeke vagy az Atyának?

 

Kétféle öröm létezik: az Én örömön és a ti örömötök, azaz Isten öröme és az emberé. Hadd tegyek fel neked két elég fontos kérdést: volt-e/van-e igazi öröm az életedben? Apró örömök voltak/vannak, de vajon tartósak-e? A különbség abból ered, hogy mi az örömünk forrása. Kérdezd meg te is magadtól, hogy egyezik-e Isten öröme a te örömöddel?Továbbá, hogy benned van-e Isten öröme – és benned Isten öröme van? Tud-e örömet jelenteni neked Isten öröme? Ami neked örömet okoz, Istenek is azt teszi?

 

Urunk rá akar vezetni arra, hogy cseréljük le az emberi örömeinket isteniekre. Fontos, hogy legyenek Istennel azonos célok, vágyak, eszközök, módszerek a te életedben! És az örömöd is ugyanaz legyen, mint az Istené! Ez tükröződik Pál apostol gondolatában: ha Lélek által élünk, éljünk is Lélek szerint!

 

Miből fakad ez az örömöm? Az igében ezt találjuk: ezeket azért mondtam, hogy… örüljetek. Az öröm forrása: Jézus megszólalása, az IGE. Az ige nemcsak megtisztít, nemcsak gyümölcstermést biztosít (ld. Jn 15-ben), hanem örömet is okoz!

 

Már csak az is öröm, ha egyáltalán Isten megszólal! Mekkora tragédia az, ha a mi Urunk hallgat…Ha tehát szól az ige: már van okunk az örömre! Örülhetünk, mert Isten ma is beszél hozzánk… Amikor egy kapcsolaton belül megszűnik a kommunikáció, akkor mindennek vége van. Isten még beszél hozzád, törődik veled! Az igehallgató egyház örvendező egyház lehet, mert párbeszédben van Istenével, mert hallja a szavát, tanácsait. És még nem is beszéltünk az Ige tartalmáról… Mennyi áldás van benne, mily nagy kegyelem árad belőle! És ez mind Szentlélek munkája!

 

És végül álljon itt a jutalom is: miért akarja Jézus, hogy örömed legyen? Az örömnek célja van. Jézus azért akarja, hogy teljes örömöd legyen, mert akarja, hogy tudd: az övé vagy! Ott vagy ahol, és azt teszed, amit Ő akar. És majd ott leszel, ahol Ő van. Örvendj tehát: nem is közel vagy csupán, hanem Benne vagy. Közösségben Uraddal, mint szőlővessző a szőlőtőkén… Már most örök életben! Szentlélek által Krisztusban, és így a mennyben lehetsz. Örvendj tehát ennek az érthetetlen kegyelemnek!

 

Ámen.

 

Orbán Lajos lelkipásztor