Vasárnapi alapige:

2022. augusztus 14.

Mester, mi jót cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet?

Mt 19, 16

Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

 
Főgondnok:
Kádár Gyula
 
Számadó gondnok:
Tronár Erzsébet

Nem test és vér, hanem... Lélek

„És ti kinek tartotok engem? – Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” 

Mt 16,15-16 

Arról többször olvasunk a Szentírásban, hogy az emberi tudás, erőfeszítés, akarat nem elég a célba jutáshoz, szükség van a Lélek jelenlétére és munkájára is. Talán legkiemelkedőbb ezek közül a zakariási idézet: „nem erővel vagy hatalommal, hanem az Úrnak lelkével” – Zak 4,6. Igei mottónk háttértörténetében is ugyanez a hangsúlyos, bár szó szerint nem találunk a Lélek munkájára való utalást: nem test és vér jelentette ki Simon Péternek Jézus kilétének titkát, hanem a mennyei Atya, – és ugye, mindannyian érezzük és tudjuk, hogy ez csakis Szentlélek által történhetett.

 

Szentlélek ma is munkálkodik! Hiszem, hogy sok ember élete éppen a Lélek által változhatott meg; hogy sok célba érkezés a Léleknek köszönhető… Az egyetlen, amit még Jézus e történetben tisztázni kíván: a személyesség kérdése. Három röviden kifejtett gondolatmenetben szólok ezekről a következőkben.

 

Először is Jézus nem akarja, hogy elbújunk a tömegben. Jóllehet fontos, hogy mit mondanak a közösségek és egyházak, dogmák és hitvallások, az embernek nem lehet meghúzódnia közös hitvallások és bűnvallások mögé! Ha nem személyes, akkor az nem is a tied, nem is rólad szól! A közös hitvallások az embereket kötik össze egymással, de Isten elé csakis a személyes hitvallásod vihet el! És ennek komoly következtetése van, amely fontossá kíván válni e pünkösdben: egyénként kell hívőnek lennünk, hogy hívőkként közösségben lehessünk egymással.

 

A hitvallásra felszólító jézusi kérdésre Péternek kész, személyes válasza van. Ezek a szavak azóta is csengenek a világban: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ugyan a tanítványi közösséget kérdezi, Simon Péter személyesen válaszol, de válasza egyszerre a sajátja és a közösségé. Mintegy szószólóként, a tanítványok nevében szól Péter. Így válik kiemelkedő személyiséggé a tizenkettő közösségében, egyfelől mert van már eddig alaposan végigondolt, és lélekben megfogalmazott hitvallása; ezen felül, mert van jelleme és tartása, amellyel saját hitbeli meggyőződését mintegy társaira kivetítve mérceként állítja eléjük. Legyen idei pünkösdi kérdésünk az, hogy van-e bennünk olyan hitbeli és erkölcsi szilárdság, hogy a Lélek kijelentése által igaznak ismert tudásunkat átadjuk, átruházzuk ránk bízott embertársainkra?

 

Nem tudom, hogy feltűnt-e az, hogy Jézus így kérdez: „és ti?” Mert a világ hitvallása lehet, hogy szép, a személyes hittel rendelkező hite és bizonyossága ennél több kell, hogy legyen. ha a ti igazságotok nem több a farizeusok és írástudók igazságánál… (Mt 5,20) Egy Krisztust tagadó, róla rosszat állító világban lehet, hogy elég a keresztyénnek csupán másnaklennie, de egy vallásos közösségben a hívő embernek többnek kell lennie! És te? – kérdezi ma Jézus tőled.

 

Nemrég olvasott gondolattal zárom ez írást – teszem ezt személyességre való ösztönzéssel… Életed során csupán két embernek kell kedvében járnod. Nem szülődnek vagy gyermekednek, nem férjednek-feleségednek, hanem a 8 illetve 80 éves önmagadnak. Hogyan tekintenél jelenbeni önmagadra 8, illetve 80 éves szemeddel. Rendben találnád jelenedet? Kérd ehhez ma a Lélek ajándékát.

Orbán Lajos lp.