Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

 
Főgondnok:
Kádár Gyula
 
Számadó gondnok:
Tronár Erzsébet

Soron következő alkalmak

  • Április 21. vasárnap délelőtt

Helyszín: templom.                Időpont: 11 óra.

Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor

  • Április 28. vasárnap délelőtt

Helyszín: templom.                Időpont: 11 óra.

Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor

  • Május 5. vasárnap délelőtt

Helyszín: templom.                Időpont: 11 óra.

Igét hirdet Lőrincz István ny. lelkész

  • Május 9. Mennybemenetel

Helyszín: templom.                Időpont: 11 óra.

Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor

  • Május 12. Anyák Napja

Helyszín: templom.                Időpont: 11 óra.

Igét hirdet Orbán Judit lelkipásztor

  • Május 13-18. pünkösd nagyhete

Helyszín: gyülekezeti terem.                Időpont: 19 óra.

Igét hirdetnek Orbán Judit és Orbán Lajos lelkipásztorok

  • Május 19. Pünkösd 1. napja

Helyszín: templom.                Időpont: 11 óra.

Igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor

Úrvacsorai ágenda: Orbán Judit lelkipásztor